Byggnadsplanering

Nyckeln till ett framgångsrikt projekt handlar i grund och botten om att göra upp en tydlig plan redan från startskedet. Då garanteras säkerheten och kvalitén samtidigt som den slutgiltiga kostnaden enklare kan beräknas.

Vi på Arkitek hjälper er med planering och att ta fram nödvändigt material för att era idéer skall bli verklighet. Samtidigt säkerställer vi att planeringen uppfyller myndigheternas krav.

Vid ett inledande planeringsmöte ger vi er möjligheten att beskriva era idéer och önskemål kring ert projekt för att kunna bilda oss en uppfattning om hur projektet på bästa sätt kan förverkligas. Utifrån kundens önskemål och visioner gör vi upp en preliminär plan som senare omarbetas till färdiga ritningar med tillhörande resurs- och kostnadskalkyl enligt önskemål. Efter detta hjälper vi till med nödvändiga ansökningar och koordinering för att projektet skall gå så smidigt som möjligt.