Planering

Bygglovsritningar I Konstruktionsritningar I 3D-simuleringar I Kostnadskalkylering

Vi på Arkitek hjälper er med planeringen och att ta fram nödvändigt material för att era idéer skall kunna bli verklighet. Vi gör upp ritningar, 3D-simuleringar och kostnadskalkyler. Samtidigt säkerställer vi att konstruktionerna håller och att myndigheternas krav uppfylls.

Nyckeln till ett framgångsrikt projekt handlar i grund och botten om att göra upp en tydlig plan redan från början. Då garanteras säkerheten och kvalitén samtidigt som den slutgiltiga kostnaden mycket enklare kan beräknas redan från startskedet av projektet.

Vid ett inledande planeringsmöte ger vi er möjligheten att beskriva era idéer och önskemål kring ert projekt för att kunna bilda oss en uppfattning om hur projektet på bästa sätt kan förverkligas. Utifrån kundens önskemål och visioner gör vi sedan upp en preliminär plan som omarbetas till färdiga ritningar med tillhörande resurs- och kostnadskalkyl enligt önskemål. Efter detta hjälper vi till med alla nödvändiga ansökningar och koordinering för att projektet skall gå framåt så smidigt som möjligt.