Arkitek är en byggnadsbyrå specialiserad på byggnadsplanering, övervakning och byggande. Företaget finns i Vasa och vänder sig till kunder i hela Österbotten.

Vårt mål är att underlätta byggandet för våra kunder genom att erbjuda enkla och hållbara lösningar. Vi strävar efter att skapa ett långsiktigt samarbete med våra kunder och ser stora fördelar för kunden när vi är med hela vägen från skiss till färdig produkt. Detta ger en trygghet genom hela byggprocessen vilket höjer värdet i boendet och arbetsmiljön.

Vår vision är att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

Idén till Arkitek började gro då vi märkte att många i vår omgivning ofta upplever byggande som något svårt eller krävande. Hur många gånger har ni inte hört uttryck som ”nej, vi kan tyvärr inte åka bort, vi håller på och bygger”? Vi ville helt enkelt skapa ett företag som gör en grundläggande planering och sköter om precis allt som behövs för att genomföra ett lyckat byggprojekt. Vi på Arkitek vill att våra kunder ska känna ett fullt förtroende för oss, så att de inte behöver vara konstant närvarande under arbetets gång, men ändå veta att projektet framskrider som det skall och att slutresultatet överensstämmer med vad som planerats från början. Vårt mål är att kunderna skall kunna slappna av efter att de överlåtit sina projekt åt oss.

Kontaktpersoner

Ben Tuomela

Planering och övervakning

Byggnadsingenjör (YH)

ben@arkitek.fi

010 5746 561

Jim Tuomela

Byggnadsarbeten

Byggnadsingenjör (YH)

jim@arkitek.fi

010 5746 562

Linda Tuomela

Marknadsföring   linda@arkitek.fi