Konsultering och övervakning

Ansvarig arbetsledare Projektledning I Fuktmätning

Som ansvarig arbetsledare hjälper vi er med övervakningen av ert bygge. Vi utför även fuktmätningar och konditionsgranskningar vid behov.

En ansvarig arbetsledare ansvarar för arbetets utförande och kvalitet, leder byggarbetet, sköter om att byggandet sker i enlighet med gällande regler och bestämmelser, det beviljade bygglovet samt enligt god byggnadssed.

Vi på Arkitek strävar alltid efter att hålla en uppdaterad kunskapsnivå för tillämpning av de nyaste teknikerna och lagstiftningarna. Då kan även säkerheten och hållbarheten garanteras för alla projekt som vi medverkar i.