Konsultering och övervakning

Vid byggarbetet bör det finnas en arbetsledare som ansvarar för arbetets utförande och kvalitet, leder byggarbetet, sköter om att byggandet sker i enlighet med gällande regler och bestämmelser, i enlighet med det beviljade bygglovet samt enligt god byggnadssed. Den ansvariga arbetsledarens kunnande och attityd har en stor betydelse för arbetssäkerheten på en byggplats.

Vi på Arkitek strävar alltid efter att hålla en uppdaterad kunskapsnivå för tillämpning av de nyaste teknikerna och lagstiftningarna. Då kan även säkerheten och hållbarheten garanteras för alla projekt som vi medverkar i.