Bygg och renovering

Tillsammans med våra underentreprenörer erbjuder vi heltäckande byggnadstjänster och utför alla skeden inom ett byggprojekt – allt från jordbyggnadsarbeten till sista penseldraget. Vi erbjuder både nyckel-i-hand-lösningar samt delmoment av projekt.

Livet kan bestå av många utmaningar och ett husbygge är kanske en av de största projekten i ens liv. Därför är det viktigt för oss att våra kunder känner sig bekväma och kan lita på oss till fullo.

Alla våra byggprojekt börjar med ett inledande möte där vi går igenom kundens vision och önskemål och utifrån det gör vi sedan upp konkreta planer för genomförandet av projektet. Vi gör upp nödvändiga ritningar och sköter enligt kundens önskemål om ansökningar, i de fall där dessa behövs. Efter detta körs projektet igång enligt de överenskommelser som fastställts tidigare.

Från kundens synvinkel underlättas byggprojektet även av att vi på Arkitek kan ta hand om såväl planeringen som byggnadsarbetet, vilket även avsevärt minskar risken för att kommunikationsmissar skall uppstå – något som många gånger kan vara den felande länken när något går snett i ett byggprojekt.