Byggnadsarbeten

Livet består av många utmaningar och att genomföra ett byggprojekt är kanske en av dem. Därför är det viktigt att kunden väljer förtrogna entreprenörer som han eller hon känner sig bekväm med och litar på.

Kommunikation är ofta den felande länken när något går snett i ett byggprojekt. Eftersom vi på Arkitek sköter om såväl planering som byggnadsarbete minskar risken avsevärt för kommunikationsmissar.

Alla våra byggprojekt börjar med ett inledande möte där vi gör upp planer för genomförandet av byggprojektet. Vi gör upp nödvändiga ritningar och sköter enligt önskemål om ansökningar, ifall sådana behövs. Efter detta körs projektet igång enligt de överenskommelser som fastställts tidigare.