Rakennussuunnittelu

Avain projektin onnistumiseen on huolellinen ja tarkka suunnittelu ennen projektin aloittamista/ projektin aloitusvaiheessa. Näin taataan projektin turvallisuus ja laatu sekä pystytään laskemaan paremmin projektin kokonaiskustannukset.

Me Arkitekillä autamme teitä suunnittelussa ja sopivien materiaalien valinnoissa ideoinne toteuttamiseksi. Samanaikaisesti varmistamme, että suunnitelmat täyttävät lakisääteiset vaatimukset.

Aloitustapaamisessa teillä on mahdollisuus kertoa ideoistanne ja toiveistanne projektissanne, jotta me voimme toteuttaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan toiveiden ja visioiden pohjalta teemme alustavan suunnitelman, joka työstetään valmiiksi piirustuksiksi sisältäen resurssi- ja kululaskelmat asiakkaan niin halutessa. Tämän jälkeen autamme tarvittavien hakemusten tekemisessä ja projektin hallinnoimisessa, jotta se etenisi sujuvasti.