Rakennussuunnittelu

Avain projektin onnistumiseen on huolellinen ja tarkka suunnittelu ennen projektin aloittamista/ projektin aloitusvaiheessa. Näin taataan projektin turvallisuus ja laatu sekä pystytään laskemaan paremmin projektin kokonaiskustannukset.

Me Arkitekillä autamme teitä suunnittelussa ja sopivien materiaalien valinnoissa ideoinne toteuttamiseksi. Samanaikaisesti varmistamme, että suunnitelmat täyttävät lakisääteiset vaatimukset.

Aloitustapaamisessa teillä on mahdollisuus kertoa ideoistanne ja toiveistanne projektissanne, jotta me voimme toteuttaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan toiveiden ja visioiden pohjalta teemme alustavan suunnitelman, joka työstetään valmiiksi piirustuksiksi sisältäen resurssi- ja kululaskelmat asiakkaan niin halutessa. Tämän jälkeen autamme tarvittavien hakemusten tekemisessä ja projektin hallinnoimisessa, jotta se etenisi sujuvasti.

Konsultointipalvelut ja valvonta

Rakennustöissä pitäisi olla vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn laadusta, johtaa rakennustöitä, huolehtii sääntöjen ja määräysten noudattamisesta hyväksytyn rakennusluvan mukaisesti sekä noudattaen hyvää rakennustapaa. Vastaavan työnjohtajan osaaminen ja asenne vaikuttavat merkittävästi rakennustyömaan työturvallisuuteen.

Me Arkitekillä pyrimme päivittämään osaamistamme soveltaaksemme uusimman teknologian ja lait projekteissamme. Tällöin taataan myös turvallisuus ja kestävyys projekteissa joita toteutamme.

Rakentaminen

Elämässä on erilaisia haasteita ja rakennusprojektin toteutus voi olla yksi niistä. Sen vuoksi on tärkeää, että asiakas valitsee luotettavan ja osaavan toimijan/rakentajan.

Kommunikaatio on usein heikoin lenkki, kun jotain menee rakennusprojektissa pieleen. Me Arkitekillä hoidamme sekä suunnitelua että rakentamista, mikä vähentää viestinnän epäonnistumisen riskiä.

Kaikki rakennusprojektimme alkavat aloituspalaverilla, jossa suunnittelemme rakennusprojektin toteuksen. Teemme tarvittavat piirustukset ja huolehdimme tarvittaessa hakemukset, asiakkaan niin halutessa, mikäli niitä tarvitaan. Tämän jälkeen projekti aloitetaan sopimuksen mukaan.