Tietosuojakäytäntö

Arkitek.fi

Päivitetty 18.08.2018

Yhteenveto

Arkitekin tietosuojakäytäntö on laadittu niin, että voit olla varma siitä, että Arkitek käsittelee henkilötietojasi asianmukaisella tavalla. Kaikki asiakkaat ovat ”rekisteröityjä” Tietosuoja-asetuksessa olevan määritelmän mukaisesti.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän Tietosuojakäytännön ehdot voidakseen käyttää Arkitekin palveluja.

Käytäntö kuvaa mitä henkilötietoja (eli tiettyihin henkilöihin liittyvät tiedot tai tiedot, jonka avulla tietyn henkilön voi tunnistaa) Arkitek kerää asiakkaan vieraillessa Arkitekin verkkosivuilla ja heidän tehdessään tilauksen, sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään. Asiakirjassa selostetaan myös miten Arkitek käyttää evästeitä (cookies).

Käytämme tietoja

 • Toimittaaksemme palvelun helposti ja turvallisesti
 • Parantaaksemme asiakaspalveluamme ja markkinointiamme
 • Kehittääksemme verkkosivujamme

 

Rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on:

Arkitek Oy Ab
Holmasiksenkuja 6 B4
66140 ÖVERMALAX

+358 10 5746 561
info@arkitek.fi

Voit kysyä lisätietoja tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä sähköpostilla tästä:

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Arkitek kerää ja käsittelee ainoastaan sellaisia tietoja, joita tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä varten ja asiakassuhteen ylläpitämistä varten.

Asiakkaan itse antamat tai tunnistamat tiedot.

 • Yksilöivät tiedot, esimerkiksi nimi
 • Yhteystiedot, esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Palvelun käytöstä havainnoidut ja analyysin avulla päätellyt tiedot

 • Tiedot verkkosivuston käytöstä ja selailusta sekä havainnoidut tiedot käyttäjän laitteesta, esimerkiksi IP-osoite

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Asiakassuhteen parantamiseen
 • Arkitekin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Tilastotarkoitukseen
 • Väärinkäytöksen estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Arkitek käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisten käsiteltäviksi. Arkitek pidättää itsellään oikeuden siirtää tiedot kolmannen osapuolen käsiteltäväksi Sveitsissä tai EU:n jäsenvaltioihin, mikäli tämä on tarpeen voidakseen käsitellä asiakkaan tilausta. Tällaisissa tapauksissa asianmukainen tietosuojataso turvataan noudattamalla yleistä Tietosuoja-asetusta ja tekemällä sen mukaisia sopimuksia Arkitekin alihankkijoiden kanssa.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Arkitekin asiakkaiden henkilötiedoista koostuva tietokanta on jatkuvasti turvattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toiminnoilla estääkseen sen katoamista tai väärinkäyttämistä. Tietokanta säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä. Arkitek säilyttää asiakastietoja Ruotsissa. Datakeskusten ja verkkoympäristön järjestelmien tekninen ja prosessiin liittyvä turvallisuus on erittäin korkeantasoista. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja denial of service-hyökkäyksiä vastaan.

Kun asiakkaan henkilötiedot siirtyvät, esimerkiksi sisäänkirjautumisen tai tiedonvälityksen yhteydessä, ne on suojattu Secure Socket Layer (SSL)-tekniikkaa käyttäen. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan tietokoneen ja Arkitekin palvelimen väliseen tiedonvälitykseen sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, sillä edellytyksellä että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https)-tekniikkaa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyvää tietosuojakäytäntöä, muun muassa datakonsolidointia ja tunnistamisen estämistä, mikäli mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä olemme huomioineet EU:n tietosuoja-asetuksen 25.5.2018 voimassa tulevat vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Ainoastaan Arkitekin omalla henkilökunnalla on pääsy asiakastietoihin ja henkilökunta on koulutettu käyttämään tietoja turvallisella ja eettisellä tavalla.

Käytämme luotettavia sopimusosapuolia, ja näin ollen tietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien osapuolten sopimuksissa olemme noudattaneet EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja muuta lainsäädäntöä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja ja kuvatiedostoja vain niin kauan kuin on tarpeen voidaksemme täyttää tässä käytännössä mainitut käyttötarkoitukset. Sen lisäksi tiettyjä tietoja voidaan säilyttää pidempään, siltä osin kuin niitä tarvitaan lainmukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi, esimerkiksi täyttämään kirjanpidon ja kuluttajakaupan velvollisuuksia ja voidaksemme näyttää, että ne täytetään asianmukaisella tavalla.

Asiakkaan pyynnöstä asiakasta koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai muuttaa anonyymiksi Arkitekin järjestelmässä, eikä enää käyttää tässä kuvauksessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Joidenkin tietojen kohdalla lainsäädäntö asettaa vaatimuksia tietojen pidempiaikaiselle säilyttämiselle, muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolain mukaan tietoja tulee säilyttää kauemmin, riippumatta siitä, sisältävätkö ne henkilötietoja vai ei.
 • Lokitietoja järjestelmästä kerätään ja säilytetään lain määräämällä tavalla, jotta asiakkaillemme voitaisiin taata laillinen ja turvallinen verkkokauppa.
 • Tallennamme riittävästi varmuuskopioita verkkoympäristön tietokannoista ja järjestelmistä niin, että voimme turvata tiedot, korjata viat sekä ylläpitää tietoturvaa ja jatkuvuutta.

Mitä oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • kirjallisesta pyynnöstä, saada tietoa Arkitekin sinusta tallennetuista henkilötiedoista
 • pyytää Arkitekia korjaamaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot
 • kirjallisesti milloin tahansa ilmoittaa Arkitekille, että haluat jatkossa kieltää henkilötietojesi käsittelyn; tämä sillä rajoituksella, että Arkitekilla edelleen on oikeus käsitellä tietojasi tarpeellisilta osin (esimerkiksi laskutustiedoja).
 • Mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi. Ota huomioon, että tämä ei vaikuta suostumuksen peruutusta edeltävän käsittelyn laillisuuteen.
 • Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Arkitek pidättää itsellään oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisella tavalla, ennen kuin yllä mainittuja pyyntöjä käsitellään.

Mikäli huomaat käsittelyn olevan puutteellinen tai lainvastainen, sinulla on oikeus tehdä valitus osoitteeseen https://tietosuoja.fi/etusivu

Miten saan tietoa minusta järjestelmään tallennetuista tiedoista?

Voit pyytää saada tietoa sinusta järjestelmiin tallennetuista tiedoista sähköpostilla: info@arkitek.fi

Käsittelemme pyyntöjä 30 päivän sisällä vastaanotettuamme ne.

Miten voin vaikuttaa siihen, mihin tietoja käytetään?

Arkitek on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten tietoja kerätään ja käytetään.

Luovutetaanko henkilötietoni kolmansille osapuolille?

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolien kanssa tutkimuksiin, analysointiin ja personointiin. Voimme luovuttaa tietoja käyttäytymisestä ja selailusta kumppaneille voidaksemme tarjota sinulle kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Tutkimuksissa, analyyseissä ja personoinnissa käytetyt tiedot ovat aina muutettu anonyymeiksi tai pseudonymisoitu mahdollisuuksien mukaan.

Asiakas voi rajoittaa tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Tiedotamme aina myös asiakkaalle tietopyynnöistä, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käyttääkö verkkosivusto evästeitä ja mitä ne ovat?

Arkitek pyrkii suunnittelemaan verkkosivustoaan siten, että se on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja tehokas. Tämän saavuttamiseksi Arkitek käyttää evästeitä (cookies). Voit itse valita, jos Arkitekin ohjelma saa ladata evästeitä tietokoneellesi. Käyttäjä voi muuttaa verkkoselaimen asetuksia niin, ettei evästeitä hyväksytä tai että evästeet hyväksytään ainoastaan tietyillä verkkosivustoilla tai ainoastaan hyväksymisen jälkeen.

Pyydämme sinua kuitenkin huomioimaan, että Arkitekin verkkosivuston tietyt toiminnot voivat estyä tai rajoittua, jos estät evästeet Arkitekin verkkosivustolta. Käyttökelpoisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että annat verkkoselaimen hyväksyä evästeet. Palvelimen jakamat evästeet säilyvät verkkoselaimessa 30 päivän ajan.

Käyttääkö verkkosivusto analyysipalveluja?

Arkitek pyrkii suunnittelemaan verkkosivustokokemustaan siten, että se on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja tehokas. Saavuttaakseen tämän Arkitek käyttää verkkoanalyysipalveluja saadakseen tietoa siitä, kuinka monta vierailijaa Arkitekin verkkosivustolla käy, kuinka usein ja millä tavalla. Arkitek ei käytä ohjelmaa kerätäkseen henkilötietoja tai yksittäisiä IP-osoitteita. Tietoja käytetään ainoastaan anonyymisti ja yhteenvetona til astotarkoituksiin ja verkkosivuston kehittämiseen.

Käyttäjä voi kieltää tällaisten tietojen keräämistä vierailustaan.

Voiko tämä Tietosuojakäytäntö muuttua?

Palveluiden kehittämistä varten ja lainsäädännön muutoksista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tietosuojakäytännön muuttamiseen. Merkittävistä muutoksista tietosuojakäytännössä tiedotetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Keneen otan yhteyttä?

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää täältä:

Arkitek Oy Ab
Holmasiksenkuja 6 B4
66140 ÖVERMALAX

+358 10 5746 561
info@arkitek.fi