På en liten holme i Petsmo skärgård önskade vår kund sig en stilig sommarstuga och en tillhörande gäststuga med bastu. Byggnaderna skulle vara rymliga och kännas lyxiga, men ändå vara så pass små att de skulle passa in i naturen och skärgården. Kunden ville även att vi skulle färdigställa bryggor och terrasser runtom byggnaderna så att allt skulle bli klart på en gång. Hela projektet var speciellt och lite utmanande eftersom själva ön var så pass liten, men vi lyckades och resultatet blev riktigt bra.

Före projektet började hade kunden gett oss skisser på hur bygget skulle se ut. Vi kunde därefter göra upp ritningar i 2D och 3D samt de elementritningar som behövdes för väggelementen. Själva väggelementen byggdes färdiga under vintern, så när sommaren kom kunde de transporteras ut till holmen. Här var det viktigt med planering in i minsta detalj, eftersom allt material skulle köras ut på en och samma gång med en flotte och vi ville givetvis inte ha för mycket eller för lite material transporterat till holmen.

Arkitek uppförde alla byggnader, terrasser och bryggor från början till slut och stod även för övervakningen av projektet.